Elektronik Hobbysta

Główna O nas Kontakt Projekty Timer NE555 ST6 Realizer Historia Linki

   

PROJEKTY ZAGRANICZNE

O wyświetlaczach alfanumerycznych LCD

Autor: PAWEŁ RABINEK

Artykuł ten opisuje w jaki sposób "bit po bicie" sterować wyświetlaczem LCD z popularnym sterownikiem HD44780.

Opis wejść sterujących :

RS :
stan L - do wyświetlacza podany będzie rozkaz,
stan H - do wyświetlacza wysłana zostanie dana,

R/W :
Stan L - zapis do modułu (dana lub rozkaz),
Stan H - odczyt z modułu (dana lub rozkaz),

E :
Stan L - brak zezwolenia,
Stan H - zezwolenie na przepisanie informacji,

LT :
Stan L - podświetlanie wyłączone,
Stan H - podświetlanie włączone,

Jak podłączyć wyświetlacz do portu LPT :

- E podłączamy do pinu 17 złącza LPT.
- RS podłączamy do pinu 1 złącza LPT.
- R/W podłaczamy do masy (pin 25 LPT).
- D0...D7 podłączamy do pinów 2...9 złącza LPT.

Podłączenie R/W do masy spowoduje, że będziemy mieli możliwość tylko wysyłania danych i rozkazów do wyświetlacza.

Aby wysłać rozkaz do wyświetlacza :

Ustawiamy kolejno :
1. E=0 ; RS=0 ; R/W=0,
2. Na szynę D7-D0 podajemy wartość binarną odpowiadającą numerowi rozkazu (patrz tabela),
3. Ustawiając E=1 nastąpi przepisanie rozkazu do sterownika i zarazem wykonanie go.

Aby wysłać daną(znak):

Ustawiamy kolejno :
1. E=0 ; RS=1 ; R/W=0,
2. Na szynę D7-D0 podajemy wartość binarną odpowiadającą określonemu znakowi,
3. Ustawiając E=1 nastąpi przepisanie znaku do sterownika i zarazem wyświetlenie go.

Rozkazy sterujące wyświetlaczem alfanumerycznym LCD :

instrukcja (Dec) : czynność wykonywana :
1 czyści wyświetlacz
2 ustawia wszystko na początku
4 kursor w lewo , napis stoi
5 kursor i napis w lewo
6 kursor w prawo , napis stoi
7 kursor i napis w prawo
8 wyłącza wyświetlacz
12 włącza wyświetlacz
14 włączony wyświetlacz i zwykły kursor
15 włączony wyświetlacz i migający kursor
16 kursor w lewo
20 kursor w prawo
24 napis w lewo
28 napis w prawo
32 4 bity , 1 linia , 5x7
36 4 bity , 1 linia , 5x10
40 4 bity , 2 linie , 5x7
48 8 bitów , 1 linia , 5x7
52 8 bitów , 1 linia , 5x10
56 8 bitów , 2 linie , 5x7

Opis wyprowadzeń modułu LCD :

pin : opis :
1 GND
2 +5 V
3 kontrast
4 RS
5 R/W
6 E
7 D0
8 D1
9 D2
10 D3
11 D4
12 D5
13 D6
14 D7
15 LT

Przykład połączenia modułu LCD do portu LPT w komputerze :

Podłączenie panelu LCD do złącza LPT

Aby wysłać jakieś dane bądź rozkazy z komputera do modułu LCD, przy pomocy układu przedstawionego powyżej, należy do zmiennej 'port'(w jakimś programie-pisanym przez nas) przypisać adres portu, np.:

port = adres portu LPT
port= 378(hex)

Teraz wysyłając rozkaz należy :
- port + 2,9 ; RS=0 , E=0
(czyli wysłać na adres 37A wartość 9)
- port + 2,1 ; RS=0 , E=1

Wysyłając do LCD daną (znak) należy :
port + 2,8 ; RS=1 , E=0
port + 2,2 ; RS=1 , E=1

Jeżeli jesteś zupełnie początkujący w technice mikroprocesorowej to lepiej nie zabieraj się za sterowanie wyświetlaczem. Dużo materiałów na temat LCD znajdziesz w archiwalnych numerach "Elektroniki dla wszystkich" nr 11/97,12/97,1/98,3/98, w artykule "Alfanumeryczne wyświetlacze LCD". Stamtąd głównie pochodzi moja wiedza na ten temat. Jeżeli chciałbyś podłączyć LCD do swojego komputera to w dziale Programy znajdziesz mój stary program "LCDv2.0", który wykonałem jako pracę dodatkową do szkoły na zajęcia "Układów Cyfrowych".

Paweł Rabinek